Prva stran          Kazalo

Zaključek

Razvoj toplotnih črpalk sega približno 30 let nazaj, v dobo velike naftne krize, kjer so mnogi proizvajalci iskali rešitve za zamenjavo fosilnih goriv v drugih izvorih. Eden od odgovorov je bil uporaba odpadne toplote oziroma toplote okolice. Takratne tehnične rešitve in izvedbe toplotnih črpalk niso dale pričakovanih rezultatov glede izkoristka ter so bile z končanjem naftne krize na področju razvoja in tudi širjenja v glavnem zanemarjene.

S povečanjem ekološke zavesti pri potrošnikih ter naraščanjem cen energije, so toplotne črpalke kot energetsko učinkovit in okolju prijazen sistem za ogrevanje in pripravo tople vode izredno zanimive. Najnovejši izračuni in meritve na številnih izvedbah toplotni črpalk so pokazali, da toplotne črpalke porabijo med 34 % in 49 % manj primarne energije kot plinski in oljni kondenzacijski kotli. Prav tako se z uporabo toplotnih črpalk zelo zmanjša emisija CO2 in drugih škodljivih plinov, v primerjavi s plinskimi in oljnimi kondenzacijskimi kotli, kjer to zmanjšanje znaša med 31 % in 60 %. Toplotne črpalke nove generacije so znižale mejo delovanja do najnižjih temperatur zunanjega zraka celo do – 20 °C. Leta 1978 je bil odnos električne energije in pridobljene toplotne energije 1 : 2, danes pa znaša 1 : 5 in pri določenih izvedbah celo več.

Z razvojem novih tehnologij, izboljšanjem izkoristka delovanja, zmanjšanjem dimenzij in mase, se potencial uporabe toplotnih črpalk dodatno povečuje. Z veliko gotovostjo se predvideva, da bodo toplotne črpalke v prihodnosti v Sloveniji prevladovale kot ogrevalne naprave na nizkotemperaturnih sistemih.

    Prva stran          Kazalo