Prva stran          Kazalo

Potrebna dokumentacija

- vodno soglasje

- dovoljenje za raziskavo

  (strokovne osnove, analiza tveganja)

- vodno dovoljenje (hg poročilo)

 

    Prva stran          Kazalo