Prva stran          Kazalo

Okoljski premisleki - možni okoljski problemi z geotermalnimi toplotnimi črpalkami

Učinek na tla in podzemno vodo:

 

-curljanje antifriza  (tesnilnost sistema, tlačni test !): glikol je biorazgradljiv v tleh.

-ustvarjanje povezave različnih nivojskih vodonosnih plasti ali povezave vodonosnikov s površjem  (kakovost zapolnjevanja  / dolgotrajno tesnenje !)

-toplotni učinki (hlajenje vodonosnika ni problem) à vedno je potrebno biti pozoren na predpise o varstvu podzemne vode !!!

 

Ostali učinki kot so nabrekanje gline, anhidrita, itd.

 

Možni problemi z mešanjem podzemne vode

 

Možni problemi s tlakom podzemne vode - Nikoli ne poskušajte postaviti geosonde v arteški vodonosnik! Zapolnjevanje s cementom namreč ne bo zadostovalo (možno le za manjši nadtlak)

    Prva stran          Kazalo