Prva stran          Kazalo

Geologija

 

Značilno vrtanje v mezozojskem geološkem okolju Srednje Evrope – sedimentne plasti različne trdote in prepustnosti:

 

-Možnost zaprtega ali pa arteškega vodonosnika,

-Vrtanje bi lahko bilo udarno ali rotacijsko, odvisno od kamnine,

-Geosonde (toplotni izmenjevalniki v vrtini) – vmesni prostori zapolnjeni s posebnim cementom.

 

 

 

V sedimentnih kotlinah je tipično vrtanje v nesprijetih sedimentih kvartarne in terciarne starosti:

 

-Vrtanje je rotacijsko, potrebna je začasna cevitev,

-Obstaja možnost zaprtega vodonosnika ali arteške podzemne vode.

Poznavanje geologije na terenu je pomembno (Sanner, 2010):

  -zaradi izbire pravilne metode vrtanja, 

 -da se izognemo težavam z litološkimi presenečenji - naletimo bodisi na trde, ali pa na mehke plasti - oziroma težavam s hidrogeološkimi tveganji.

 

Poznavanje termičnih parametrov plitvega podzemlja je pomembno za pravilno načrtovanje geosonde.

 

Poznavanje prepustnosti in toka podzemne vode je pomembno za toplotne črpalke na podzemno vodo, toda podzemna voda ima lahko tudi vpliv na geosondo (ko je Darcyjev tok velik).

 

Na odločitev o načinu vrtanja in predvsem na vrsto uporabljene tehnologije toplotnih črpalk vpliva tudi hidrogeološka zgradba ozemlja.

 

Glede termičnih lastnosti pa je dobro vedeti (Sanner, 2010):

 

Za geosonde postavljene v takšnih tleh, kjer prevladuje prenos toplote s prevajanjem (kondukcijo), je odločilna toplotna prevodnost zemljin in kamnin λ;

 

Vrednosti  λ so v praksi med 1 in 4 W/(m∙K). qTermični preskus odzivnosti (angl. Thermal Response Test) je standardni postopek za določanje termičnih parametrov tal (plitvega podzemlja) za projekte večje od ca 50 kW.

    Prva stran          Kazalo