Prva stran          Kazalo

Vrtine na podtalno vodo

Izdelati je potrebno črpalno in ponikalno vrtino. Prenos toplote se odvija od podzemlja na vrtino zaradi tlačne razlike.

Prednosti:

 

-Visoka termična kapaciteta z relativno nizkimi stroški

-Relativno visoka temperaturna raven toplotnega vira

 

Pomanjkljivosti:

 

-Vzdrževanje vrtin; fini drobni delci, minerali v vodi (“screening”, itd)

-Zahteva po vodonosniku z zadostno izdatnostjo

-Kemijsko sestavo vode je potrebno preiskati - kemizem vode je lahko največji problem!

 

 

    Prva stran          Kazalo