Prva stran          Kazalo

Geotermalne toplotne črpalke

Poznamo različne plitve geotermične metode (postavitve) za odjem toplote iz plitvega podzemlja (Sanner, 2010; Lund, 2008):

  prevladujoča globina postavitve

 

Zaprti krogotok:

 

 -Vodoravna zanka  1,2 do 2,0 m 

 -Toplotni izmenjevalnik v vrtini (navpična zanka)  10  do 250 m

 -Energijski oporniki (koli, piloti)  8 do 45 m

 

Odprti krogotok:

 

 -Vrtina na podzemno vodo (s ponikalno vrtino)  4 do 50 m

 -Voda iz jezer in potokov

 -Voda iz rudnikov in predorov

 

    Prva stran          Kazalo