Prva stran          Kazalo

Definicija geotermalne

-Osnovna zahteva za dosledno pravno pokritje je jasna in nedvoumna definicija geotermalne energije. To je tudi primarne važnosti v razvoju katerekoli geotermalne uredbe. Naslednja definicija, ki jo je definirala EU direktiva 2009/28/EC o pospeševanju obnovljivih virov energije (angl. Renewable Energy Sources - RES), je najprimernejša:

 

-geotermalna energija je v obliki toplote shranjena energija pod površjem trdne zemlje« (EU, 2009). Direktivo uporabljajo EGEC in združenja članic EU.

    Prva stran          Kazalo