Prva stran          Kazalo

Analiza geotermalnih toplotnih črpalk na območju projekta T-JAM

PRINCIP:

Pri analizi smo upoštevali le znane lokacije toplotnih črpalk, iz izdanih vodnih dovoljenj in iz informacij inštalaterjev.

 

Dejansko število vgrajenih in delujočih geotermalnih toplotnih črpalk na tem območju je veliko večje – problem neregulacije toplotnih črpalk zemlja-voda in črnih postavitev sistemov voda-voda

INTERPRETACIJA:

 

-  Geološka zgradba ozemlja

-  Varstveni režim na vodovarstvenih območjih (analiza   

    tveganja)

-  Dobra/slaba praksa inštalaterjev (vgradnja sistemov na 

    črno)

-  Pomanjkljive evidence ne omogočajo vključitev 

   prispevka GTČ v energetsko bilanco Slovenije kar je    

   zahteva direktive o promociji obnovljivih virov energije

- geološka zgradba  ozemlja

 

-Vodovarstvena območja

 

    Prva stran          Kazalo