Prva stran          Kazalo

Bilanca delujočih geotermalnih toplotnih črpalk v Sloveniji

STANJE: 31. 12. 2009

ZBIRANJE PODATKOV:

- Anketiranje proizvajalcev in zastopnikov TČ - Pogovori s poznavalci razmer na slovenskem trgu TČ (inštalaterji) - Evidenca izdanih vodnih dovoljenj za pridobivanje toplote iz podzemne vode pri ARSO - Evidenca podeljenih subvencij in kreditov za inštalacijo TČ pri AURE in EKO skladu.

UGOTOVITVE:

- število delujočih TČ v Sloveniji se približuje 4000 - izkoriščana toplotna energija znaša okoli 215 TJ/leto - specifična izkoriščena toplotna energija znaša okoli

  0,05 TJ/enoto/leto

- povprečni ekvivalent polne obremenitve TČ je okoli

  2200 ur/leto

- hlajenje se v večini ne uporablja.
    Prva stran          Kazalo