Prva stran          Kazalo

Podporni mehanizmi

SVETOVANJE

Direktorat za energijo - Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije – projekt ENSVET – energetsko svetovanje v mreži lokalnih energetskih pisarn (http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/index.html)

 

FINANČNE SPODBUDE

Eko sklad - nepovratne subvencije in kreditiranje vgradnje toplotnih črpalk s subvencionirano obrestno mero, preko javnih razpisov za gospodinjstva in pravne osebe, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov (http://www.ekosklad.si/)

 

 

 

    Prva stran          Kazalo