Prva stran          Kazalo

Standardi

 

Standardi, ki urejajo področje geotermalnih toplotnih črpalk so:

-evropski standardi (EN), ki so  splošno normativni (predpisni),
-mednarodni standardi (ISO), ki niso normativni, čeprav bi morali predstavljati »najboljšo prakso« in bi se jih morali držati in državne specifikacije (n.pr. DIN, VDI, itd.).

-Izčrpni in usklajeni EN standardi za testiranje oceno in varnost obstajajo za same toplotne črpalke.

-Za vrtanje vrtin in vgradnjo črpalk ali toplotnih izmenjevalcev v vrtine pa celostnih EN standardov ni.

-Tehnični standardi in navodila obstajajo v državah z razvitim trgom TČ (Nemčija, Avstrija, Švica, Švedska), le v teh državah obstaja sistem licenciranja inštalaterjev in vrtalcev. Po teh standardih se zgledujejo tudi naši inštalaterji.  

 

*Švica: AWP T1

To je prvo navodilo, ki zahteva zapolnjevanje (s cementom) vrtin za toplotne izmenjevalnike (BHE) od spodaj navzgor.

**Nemčija: VDI 4640

VDI 4640 »Toplotna raba podzemlja«

1. del: Splošno / Dovoljenja / Okolje, stanje 2009

2. del: Geotermalne toplotne črpalke (GTČ), stanje dec. 2000, v predelavi

3. del: Shranjevanje toplotne energije v podzemlju, stanje 2000

4. del: Direktne rabe (hlajenje, toplotni izmenjevalnik tla-zrak), stanje 2004

    Prva stran          Kazalo