Prva stran          Kazalo

Evropska zakonodaja

EU direktive

 

Direktiva 2009/28/ES o promociji obnovljivih virov energije

-izdelava akcijskega načrta OVE
-določa način izračuna deleža OVE pri uporabi TČ za ogrevanje in hlajenje
-narekuje poenostavitev in pospešitev izdajanja dovoljenj, certificiranja in licenciranja
-opredelitev tehničnih specifikacij za naprave in tehnična merila za finančne spodbude
-certificiranje inštalaterjev toplotnih črpalk in plitvih geotermalnih sistemov po akreditiranem programu usposabljanja do 31. 12. 2012

Direktiva 2010/31/ES o energetski učinkovitosti stavb

-nove stavbe morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti in zmanjšanja izpusta CO2
-pri vseh novih zgradbah je tehnično, okoljsko in ekonomsko izvedljivost visoko-učinkovitih alternativnih sistemov

 

 

    Prva stran          Kazalo