Prva stran          Kazalo

Ozadje

E-gradiva so nastala v okviru projekta T-JAM, ki je čezmejni projekt Slovenija-Madžarska v okviru operativnega programa 2007-2013.

Sodeluje 5 partnerjev:
    - trije partnerji iz Slovenije (RA Sinergija, LEA Pomurje in Geološki zavod Slovenije)
    - dva iz Madžarske (Madžarski geološki institut in Zahodni transdanubijski direktorat za okolje in vode)

 

 

 

    Prva stran          Kazalo